4.Tunnel Expo Turkey

4.Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

Fuar Tarihi Güncelleniyor

İSTANBUL FUAR MERKEZİ - YEŞİLKÖY 

Sergileme ve Fuar Yerleşim Kuralları

 

1- FUAR ADI 

3.TUNNEL EXPO TURKEY 2016 - Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

2- YER VE SÜRE

3.TUNNEL EXPO TURKEY  01 - 04 Eylül 2016 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi - Yeşilköy fuar alanında düzenlenecektir. 

3- SERGİLEME DÜZENİ

3-a Genel Şartlar:

DEMOS tüm stand alanlarını ölçülendirerek, köşe noktalarını yere işaretleyecek ve Katılımcıya teslim edecektir. Katılımcı kiraladığı standı en geç 31 Ağustos 2016 günü saat 11:00`e kadar teslim alması ve dekorasyon çalışmalarına başlaması gerekmektedir, aksi takdirde, boş durumdaki standları Demos Fuarcılık dilediği gibi değerlendirebilecektir. Bu durumda bile katılımcı "Kira Sözleşmesi"ni imzalayarak borçlandıkları tüm meblağı ödemekle yükümlüdür. 

Katılımcılar sergileyecekleri mal ve hizmetleri kendilerine ayrılan alan içinde sergileyebilirler. Katılımcı kendisine kiralanmış alanın tamamını veya bir kısmını bir başkasına kiralayamaz ve/veya kısmen de olsa kullandıramaz. 

 Katılımcı salonlarda kiraladığı alanın zeminini ve varsa mevcut duvarları delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz. Bally ve benzeri yapıştırıcı madde kullanamaz. Katılımcı standını fuar alanında sadece montajı yapılacak şekilde planlamalıdır. 

3-b- Yerleşim Planı:

Fuarın sergileme alanı planlaması, DEMOS tarafından yapılacak ve kuruluşlar kendilerine tahsis edilmiş alanlarda bu sözleşme şartlarına uygun olarak ürün ve hizmetlerini sergileyeceklerdir. Sergilenen ürünler veya tanıtım yapılan hizmetlerle ilgili teknik ve ticari bilgi, her firmanın standında bulunduracağı kendi görevlileri tarafından verilecektir. DEMOS, gerek gördüğü durumlarda fuar alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiştirme hakkına sahiptir. 

Komşu standları kiralayan firmalar zaman içinde değişebilir. Bu değişiklikler nedeni ile Katılımcı DEMOS`u sorumlu tutamaz ve hak talep edemez. 

3-c Standların Tanımları :

Standart Stand: DEMOS tarafından 240 cm yüksekliğinde suntalam panel ve alüminyum profillerden yaptırılarak standın sınırlarını belirleyen, projede belirlenen cephe sayısına (cephe sayısı panelsiz açık cepheleri ifade eder) ve fuar süresince Katılımcı firmaya kiralanan, sistemdir. Katılımcı projede belirtilen cephe sayısını panel ile kapatmak isterse, bu talebini en geç fuarın açılmasına bir ay kala yazılı olarak DEMOS`a bildirmek ile yükümlüdür. Önceden haber verilmeden fuar alanında bildirilecek pano talepleri, ücreti mukabilinde karşılanacaktır. Tavanda 3 m²`ye bir aydınlatma elemanı, standın herhangi bir yerinde 3 m²`ye 100 watt çekecek güçte priz ve halı zemin kaplaması sisteme dahildir. Koridorlara bakan cephelerde stand alnına sadece DEMOS tarafından bir defaya mahsus olarak yazdırılan standart alın yazısı ve stand numarası (düzeltme ve değiştirme yapılmayacaktır) DEMOS tarafından yapıştırılacaktır. Firmalar standart stand alınlarına hiçbir surette yazı yazamaz, logo vs. yapıştıramaz. 

Standart standları kullanan firmalar bu standların pano, profil gibi hiçbir elemanını delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, üzerine yapışkanlı reklam malzemesi yapıştıramaz. Bu sistem taşıyıcı değildir ancak üzerine asılacak hafif resim ve panoları tutturmak için DEMOS Teknik personelinden bağlantı cıvatası istenebilir. Çift taraflı bant dışında hiçbir yapıştırıcı madde kullanılamaz. Standlar, tüm elemanları ile stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Özel Stand: 

Stand sistemini kendileri hazırlayacak firmalar, standlarını, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlamalıdırlar. Komşu stand alanlarına ve koridorlara taşılamaz. Standın duvar ve tavan konstrüksiyonu yere ankraj yapılamaz. Zemine yapıştırılacak halı ve benzeri malzemeler için yalnızca çift taraflı bant kullanılabilir. Stand sökümünde bu bantların yerden temizlenmesi zorunludur. Bally ve benzeri yapıştırıcı malzemeler kesinlikle kullanılamaz. DEMOS Teknik Personeli, Katılımcı firma tarafından daha önce talep edilen değere göre elektrik enerjisini, stand alanının herhangi bir yerine priz veya seri klemens olarak bırakır. Firma kendi imkanlarıyla elektrik dağılımını, aydınlatmasını gerçekleştirir. 

Açık Alan Standı: 

Açık alan standlarının her türlü hava şartına açık olması nedeni ile Katılımcı standını bu kritere uygun olarak oluşturmalıdır. Açık alanda yer kiralayan Katılımcılara standart stand ve halı uygulaması yapılmamaktadır. Açık alan standlarında halı uygulaması Katılımcı firmaya aittir. Olumsuz hava şartları nedeni ile DEMOS`un hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, Katılımcının herhangi bir tazminat talep hakkı yoktur. 

3.d- Standların Düzeni ve Boyutları:

Standların boyutları metrekarenin katları esasına göre saptanmıştır. Hiçbir sergileme malzemesi veya tanıtım malzemesi Katılımcının bu sözleşme ile kiraladığı alanın izdüşümü dışına çıkamaz. 

Standart standların yükseklikleri 240 cm`dir Bu standlar alüminyum konstrüksiyonlu panolarla çevrelenmiş olarak teslim edilecektir. Standart standlı katılımlarda alın panosunda DEMOS tarafından hazırlanan standart firma adı ve stand numarası dışında, logo, yazı, resim ve benzeri materyal asamaz ve bulunduramaz. 

Katılımcı kuruluşlar, kendilerine verilmiş olan bölme elemanlarını hasara uğratmadan kullanmakla yükümlü olup, dekorasyon çalışmalarını zemin ve duvarların zarar görmeyeceği şekilde çivi, dübel ve benzeri tespit elemanları kullanmadan yapacaklardır. Kenar stand düzenindeki ya da ada paylaşan firmalar, komşu standa bitişik yüzünde herhangi bir logo, yazı, ilan, resim vb. materyal bulunduramaz. Daha serbest bir sergileme düzenine gereksinim duyan kuruluşlar özel tasarlanmış stand kurabilirler. Standart stand sistemi istenmeyen özel stand uygulamalarında "çevre veya sırt duvarı yapılması" Katılımcıya ait olup yüksekliği minimum 2.5 m. olmalıdır. 

Standlarının tasarımını ve uygulamasını kendi yapacak Katılımcılar için azami yükseklik DEMOS tarafından aşağıda belirlenmiş olup salonlara göre değişmektedir. 

Salon 9 : Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 7,0 m 
Salon 10 : Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 7,0 m 

Uygulama sırasında problem yaşanmaması için stand projelerinin DEMOS`a onaylatılması gerekmektedir. Belirtilen azami yüksekliğin üstünde imalata izin verilmeyecek olup, hiçbir şekilde bayrak, yazı gibi malzemelerin de bu yüksekliklerin üstüne çıkmasına müsaade edilmeyecektir. 

Stand sistemini kendi hazırlayacak firmalar, standlarını, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlamalıdırlar. Komşu stand alanına ve koridorlara taşılamaz. Söz konusu kural ihlal edildiğinde, DEMOS tarafından yapılacak uyarıya rağmen Katılımcı tarafından kural ihlaline neden olan unsurlar derhal ortadan kaldırılır. Katılımcı tarafından bunun yerine getirilmemesi durumunda kural ihlali oluşturan unsurlar DEMOS tarafından giderilir - ortadan kaldırılır ve bu işlemler sırasında ortaya çıkacak masraflar kural ihlaline neden olan Katılımcıya fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür. 

3.e- İki Katlı Stand Uygulaması:

İki katlı stand uygulaması ancak özel stand ile fuara katılacak firmalarca talep edilebilir ve bu talepler mutlaka sözleşmede belirtilmelidir. 50 m2`nin altındaki stand alanlarında ikinci kat uygulamasına izin verilemez. İki katlı stand uygulamalarında, stand yüksekliği (Stand üst kotu) 3-d- maddesinde belirtilen yükseklikleri aşamaz. İki katlı stand uygulamalarında ikinci katın m2 bedeli, belirtilen 2. kat m2 katılım bedeli üzerinden hesaplanır ve ek olarak tahsil edilir. 

3.f- Standların Dekorasyonu:

Standların iç dekorasyonu ile mamüllerin sergilenmesi ve bu konuda yapılacak harcamalar fuara katılan firmalara aittir. Katılımcı kendi hazırlayacağı stand dekorasyon projelerini boyutlar ve fuar düzenine uygunluk açılarından statik projeleriyle birlikte en geç 01 Haziran 2016 tarihine kadar DEMOS`a onaylatmak zorundadır. Stand projeleri ölçülendirilmiş, ölçekli ve 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. DEMOS projeleri onaylayıp onaylamama hakkına sahiptir. Onaysız projelerle fuar alanında imalat yapıldığı takdirde DEMOS`in müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı vardır, DEMOS`in fuar alanında vereceği karar nihai ve kesin olacaktır. Katılımcı, bu sözleşmede belirtilen azami yükseklik ve stand metrekare alanının üzerinde yer işgal ederse ve DEMOS tarafından fuar öncesinde yazılı olarak ya da uygulama sürecinde bildirilmesine rağmen, işgal etmeye devam ederlerse, işgal ettikleri alan için 4-a- maddesinde belirtilen en yüksek stand ücretinin 5 (beş) katı cezalı ücret öderler. DEMOS, fuar alanında sözleşmede belirtilen plan ilkelerine uygun olarak gerekli gördüğü her değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu neden ile Katılımcı fuara katılmaktan vazgeçemez. Vazgeçtiği takdirde sözleşmede belirtilen fuara katılım ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Projeler DEMOS tarafından onaylanmış olsa dahi, görüntüsü, çıkardığı koku,ses, duman, ürettiği titreşim, gibi nedenler ile fuarın genel kurallarına ve konseptine uymayan malzeme ve imalatlar DEMOS`un talep etmesi halinde fuar alanından uzaklaştırılmak zorundadır. Katılımcı DEMOS`in bu talebini yerine getirmezse, DEMOS, Katılımcının nam ve hesabına gerekli düzenlemeyi yapar ve bu işlemler sırasında ortaya çıkacak masraflar buna neden olan katılımcıya fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür. 

3.g- Standların Montajı:

Standların iç dekorasyonu için Katılımcı kuruluşlara 2,5 günlük bir süre ayrılmıştır ( 29 - 30 -31Ağustos 2016). Fuar 01 Eylül 2016 günü açılacağından, fuara katılacak kuruluşların standlarını 31 Ağustos 2016 günü saat 24:00`e kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu süre sonunda işlerini bitirmeyen firmalara DEMOS`un müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. İç dekorasyon çalışmalarının fuar dışında bitirilmesi ve bu 2,5 günlük süreye yalnızca montaj ile son rötuşların bırakılması zorunludur. Fuar alanı içerisinde montaj aşamasında sadece el aletleri kullanılabilir. Planya, hızar gibi talaş bırakıcı ve toz yayıcı aletler kullanılamaz. Yangın güvenliği nedeni ile Stand konstrüksiyonunun yangın dolaplarını kapatmaması ve yangın dolaplarına serbest ulaşımı daima sağlayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Yangın dolaplarının üzeri herhangi bir malzeme ile kaplanmamalıdır. Yangın dolaplarının yerleri stand planında belirtilmiştir. Katılımcı DEMOS`un yazılı olarak bildirdiği tarihte fuar alanında stand kurmaya başlamak ve en geç 31 Ağustos 2016 tarihinde saat 24:00 itibariyle stand kurulumunu tamamlamak zorundadır. Belirlenen süre sonrasına sadece son rötuşlarını bırakabilir, tozlu imalat yapamaz. Aksi bir durumda DEMOS, stand kurma işlemini durdurabilir veya belirleyeceği bir zaman dilimi içerisinde sınırlandırabilir. Katılımcı, ancak DEMOS tarafından belirlenecek bu süre içerisinde stand kurma çalışmasına devam edebilir. 3-ğ- Komşu Standlar: Komşu standların uyuşmazlığını engellemek için komşu firmalar birbirleriyle temasa geçmelidir. Sözleşmede belirlenen cephe sayısına göre sırt duvarların yüksekliği min. 250 cm olmalıdır. 3-d maddesinde belirtilen azami yüksekliklere uygun imalat yapılmış olsa dahi komşu standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan DEMOS sorumlu değildir. Standı komşu standa göre yüksek olan Katılımcı firma, komşu alana bakan yükseltisini kapamak, temiz görünmesini sağlamak ve beyaza boyamak zorundadır. Katılımcı, bu yükseklik farkı nedeni ile oluşan alana 3.d maddesinde belirtildiği üzere hiçbir logo, yazı, bayrak gibi görsel malzeme koyamaz ve yapıştıramaz. 

3.h- Ekstra Stand Malzemeleri

Standart stand, özel stand ve açık alan standları ile ilgili bölümlerde belirtilen tariflere göre, ekstra stand malzemeleri Katılımcıya teslim edilir. Bunun haricinde kalan ekstra stand malzemeleri (tüm teşhir malzemesi ve ekipmanları, masa, sandalye, buzdolabı, kilitli bölme vb. gibi mobilyalar) Katılımcı tarafından temin edilecektir. Ekstra stand malzemelerini Katılımcı kendisi tedarik edebileceği gibi DEMOS`dan ücreti mukabilinde talep edebilir. Ekstra stand malzemeleri fuar süresince Katılımcıya kiralanmış olup, fuar söküm aşamasında eksiksiz ve hasarsız olarak DEMOS`a teslim edilmelidir. Katılımcı, DEMOS`dan kiralanan ekstra stand malzemelerinin hiçbir elemanını delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, boyayamaz, üzerine yapışkanlı reklam malzemesi yapıştıramaz. 

3.i- Standların Fuar Bitiminde Sökülmesi 

Standart stand ile fuara katılan Katılımcı firmaların bütün teşhir ürünlerini, ekipmanlarını, mobilyalarını ve diğer malzemelerini 04 Eylül 2016 günü saat 19:30`dan 24:00`e kadar, özel stand ile fuara katılan Katılımcı firmaların ise tüm stand malzemelerini 05 Eylül 2016 günü saat 12:00`ye kadar fuar alanından tamamen kaldırmış olmaları gerekmektedir. Katılımcı stand alanını aldığı gibi temiz bir şekilde DEMOS`a teslim edecektir. Bu süre içinde standların boşaltılmamış olması durumunda DEMOS, standı, teşhir ürünlerini ve diğer malzemeleri herhangi bir uyarıda bulunmaksızın kaldırmakta serbest olduğu gibi, ilgili kuruluşa bunları teslimle de yükümlü olmayacak, ayrıca kaldırma giderlerini % 50 zamlı olarak kuruluşa fatura edecektir. Bu neden ile Katılımcının DEMOS`dan herhangi bir hak talep etmesi mümkün değildir. 


4. STAND KİRASI

4.a - Katılım Bedeli:

Kapalı ve açık alan için fiyatlar EURO. (K.D.V. hariç) tablolarda gösterilmiştir. 

4.b - En Az Sergileme Alanı:

Bir kuruluş için asgari sergileme alanı kapalı alanda 12 m2, açık alanda 50 m2`dir. Bir standta bir firma sergileme yapabilir. Katılımcı kiraladığı standı en geç 31 Ağustos 2016 günü saat 11:00`e kadar teslim alması ve dekorasyon çalışmalarına başlaması gerekmektedir, aksi takdirde, boş durumdaki standları Demos Fuarcılık dilediği gibi değerlendirebilecektir. Bu durumda bile katılımcı "Kira Sözleşmesi"ni imzalayarak borçlandıkları tüm meblağı ödemekle yükümlüdür. 


5- TEKNİK DONANIM ve UYGULAMA

DEMOS mevcut elektrik kaynağından standın uygun bir yerine elektrik kablosunu çekmek ile yükümlüdür. Çekilecek kablo, Katılımcının talep ettiği gücü kaldıracak şekilde hesaplanacaktır. Otomatik sigortalı, saatli ve korumalı tablo Katılımcı tarafından temin edilip stand içi dağıtım bu panodan sonra yapılacaktır. Fuar alanının zemininde bulunan kanallarda standlar için gerekli altyapı elemanları (su tesisatı, elektrik ve telefon hatları) bulunmaktadır. Standınızın yapımına başlamadan önce gerekli alt yapının kanallardan stand alanınıza çekildiğinden emin olunuz. Ayrıca daha sonra talep edebileceğiniz altyapı hizmetlerine engel olmayacak şekilde standınız ile kanallar arasında kılavuz bırakmanız tavsiye edilmektedir. 

DEMOS, elektrik, su gibi genel şebekeden alınan hizmetlerde oluşacak teknik arızalardan veya bu şebekelerin bağlı olduğu idarelerin bu hizmetleri verememesinden sorumlu değildir Koridorlarda halının üstüne kaplanan koruyucu naylon kaldırıldıktan sonra salonlarda transpalet (çekçek), forklift, el arabası gibi koridor halısına zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz. 

Standlarda kullanılacak her türlü tesisat malzemesi geçerli TSE normlarına uygun malzemelerden seçilmelidir. TSE normlarına uygun olmayan malzeme veya ekipman kullanılması durumunda, veya Katılımcının talep ettiği elektrik gücünün üstünde bir bağlantı gerçekleştirildiği takdirde gerekli düzeltmeler yapılmadan DEMOS herhangi bir bağlantıyı yapmayacaktır. 
Asbest ihtiva eden malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Kompresörlü veya kompresörsüz püskürtme boya yapılmasına salonlarda ve açık alanlarda izin verilmeyecektir. İçten yakmalı motorlar salonlarda kullanılamaz. Açık alanda kullanılmaları halinde kesinlikle susturucu kullanılmalı ve gürültü şiddeti bu sözleşmede belirtilen sınırları aşmamalıdır. Açık alanda teşhirdeki makinenin yakıt tankının dışında, Katılımcı stand alanında veya fuar alanında yakıt depolayamaz. Açık alanda teşhirdeki ekipmanın çalışması nedeni ile, kişilere, standlara veya taşınmazlara gelebilecek zararlardan Katılımcı kendisi sorumludur. 

Tüp gaz veya gaz kaynağı gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin fuar alanına getirilmesi ve kullanılması yasaktır. Aksi takdirde bu tip maddeler fuar alanından uzaklaştırılacaktır. 

6- ELEKTRİK ve AYDINLATMA

Salonların genel aydınlatması DEMOS tarafından sağlanacaktır. Kullanılan elektrik mono faze için 220V, 50Hz trifaze için 230/400V, 50Hz`dir. Hassas elektronik cihazların regülatör ile korumaya alınması Katılımcı firmanın sorumluluğundadır. Elektrik kesilmeleri veya dalgalanmaları nedeni ile cihazlarda meydana gelebilecek arızalardan DEMOS sorumlu değildir. DEMOS, her standart standa bir priz, her 3 m² için 100 watt bedelsiz enerji kullanım hakkı ve 1 spot vermeyi taahhüt eder. Bu sınırların aşımı durumunda, istekler bedeli karşılığında gerçekleştirilecektir. Standsız katılımlarda ve açık alandaki katılımlarda dahili elektrik tesisatı, Katılımcı tarafından gerçekleştirilecektir. Fuar organizasyonu bir priz veya seri klemens uçlu enerji hattı ile her 3 m²`ye 100 watt bedelsiz enerji vermekle yükümlüdür. Aşımı durumunda harcanacak güç ve bağlantı, bedeli karşılığında verilecek olup, 

1-3 kwa trifaze ve monofaze elektrik bağlantısı için 45 TL. + KDV, 
4-5 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 55 TL. + KDV, 
6-10 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 65 TL. + KDV, 
11-20 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 75 TL. + KDV, 
20 kwa`dan sonraki her 10 kwa ilave elektrik bağlantısı için 45 TL. + KDV ücret Katılımcı firmalardan tahsil edilecektir. 

7- TELEFON ve FAKS HİZMETLERİ

Katılımcı talep ettiği takdirde standına, ücreti mukabilinde telefon ve faks hattı çektirtebilir. Bu hizmet santralin kapasitesi ile sınırlı olduğundan önce başvuran önce alır prensibi ile talep tarihlerine göre değerlendirilecektir. Telefon ve faks hattı tesis ücreti ve görüşme bedelleri DEMOS tarafından ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir. 

8- SU ve BASINÇLI HAVA

Katılımcı su ve basınçlı hava talebini sözleşmeyle birlikte belirtmelidir. Daha sonra bildirilecek talepler karşılanamaz ise DEMOS bu konuda herhangi bir sorumluluk almayacaktır. Su ve basınçlı hava hattı tesis ücreti ayrıca tahsil edilecektir. 

9- MÜZİK YAYINI, GÖSTERİ ve ANONS DÜZENİ

Fuar alanında görsel - işitsel bir gösteri yapacak Katılımcı bu gösterinin detaylarını DEMOS`e yazılı olarak bildirmeli ve izin almalıdırlar. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşmamalıdır. Söz konusu durumda DEMOS görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand dahilinde yapılacak ekipman tanıtımları, video gösterimleri ve müzik yayını komşu standları ve ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her türlü tanıtımda izin verilen maksimum gürültü seviyesi 80 db`dir. Hoparlörler standın içine bakacaktır. Bu olmadığı takdirde DEMOS görevlileri hoparlörleri stand içine çevirecektir. Stand sınırından 1 m uzaklıkta ses düzeyinin 80 db`i aşması durumunda, DEMOS görevlileri gösteriyi yapan Katılımcıyı uyaracaktır ve sesi 80 db`in altına çekecektir. Uyarılar sonuç vermez ise DEMOS görevlileri gürültü sebebi Katılımcının stand elektriğini, bir daha uyarmaksızın, 1 saat süreyle kesecektir. Ayrıca elektrik enerjisinin kesimi sırasında doğabilecek hasarlardan DEMOS sorumlu değildir. Ölçümlerde DEMOS teknik ekibinin kullandığı ses ölçerin göstereceği değer esas kabul edilecektir. 

Fuar alanının genel müzik yayını ile gerekli anonslar DEMOS tarafından yapılacaktır. 

10- GÜVENLİK

Fuar alanında genel güvenlik her ne kadar DEMOS tarafından sağlansa da, alanın büyüklüğü ve kalabalıklığı göz önüne alındığında, DEMOS güvenlik konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk taşımamaktadır. Fuar hazırlık aşamasından başlamak üzere, fuar süresince ve fuar sökümü süresince meydana gelebilecek her türlü, yangın, doğa ve toplum olayları, hırsızlık vb. gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek zarar ziyan ve can kaybından DEMOS sorumlu değildir. Katılımcı kendi standının, teşhir ürünlerinin ve ekipmanının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Katılımcı DEMOS`a yazılı olarak bilgi vermek ve ücretini kendi ödemek kaydı ile özel güvenlik firmaları ile anlaşabilir. 

Özellikle standların yapım ve söküm aşamasında malzemelerin güvenlik riski daha da önem kazanmaktadır. Katılımcı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

Kıymetli eşyalar, kolayca sökülebilecek ve taşınabilecek malzemeler, geceleri kilitli bir bölmeye konulmalıdır. 

11- TEMİZLİK

Fuar süresince genel alanların temizliği ve salonlardaki koridorların temizliği DEMOS tarafından sağlanacaktır. Katılımcı, fuar açılmadan önce stand içi temizliğini kendisi yapmakla yükümlüdür. Katılımcı stand içi temizliğini kendi elemanları dışında bir diğer firmaya yaptırmak isterse, temizlik firması ve elemanları için DEMOS`a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. 

12- MESULİYET ve SİGORTA

DEMOS, Katılımcı tarafından fuar alanına getirilen teşhir ürünlerinin, mobilyaların ve stand malzemelerinin, stand yapım aşamasında, fuar sırasında veya stand söküm aşamasında kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden sorumlu değildir. Bu madde aynı zamanda Katılımcının araçları ve personeli için de geçerlidir. Katılımcı veya personeli, kişilere, araçlara, standlara ve her türlü malzemeye verdiği zararlardan kendisi sorumludur. 

Katılımcı firmalar, standlarını, teşhir ürünlerini ve diğer ekipmanlarını alana nakliyesinden başlamak üzere, fuar süresince, söküm esnasında ve geri nakliyesini kapsayacak şekilde sigorta ettirmeleri önerilir. 

13- FUAR ALANINDA SATIŞ

Fuar alanında perakende satış yapmak ve standdan ürün teslimi yasaktır. Sadece yayın kuruluşları yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydı ile perakende olarak yayıncısı oldukları periyodik dergilerin son sayılarının satışını ya da dergi aboneliği yapabilirler. Teşhirdeki ürünler daha önce satılmış olsa dahi fuar bitmeden fuar alanından çıkartılamaz. 


14- KİRALANAN ALANLARIN KULLANIMI

Stand alanları fuar süresince, fuarın kapanış saatinden yarım saat sonra kapanacak ve açılış saatinden bir saat önce açılacaktır. Bu nedenle kapanış saatinden yarım saat sonra standların elektrikleri kesilecektir. Elektriğin kesilmesi nedeni ile oluşacak hasarlardan DEMOS sorumlu olmayacaktır. Çalışma yapmak isteyen firmalar DEMOS`den izin almak kaydı ile belirtilen saatler haricinde standlarında personel bulundurabilirler. Herhangi bir neden göstermeden kapalı salonlarda ve açık alanlarda gecelemek yasaktır. 


15- SÖZLÜ ANLAŞMALAR

DEMOS tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen hiçbir sözlü talimat veya anlaşma geçerli değildir. 


16- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Katılımcı, standının yapım aşamasından başlamak üzere fuar süresince ve söküm aşamasında kullanacağı personelin T.C. yasaları uyarınca gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katılımcı ve/veya personelinin üçüncü kişilere vereceği zararlardan hiçbir şekil ve surette DEMOS sorumlu tutulamaz. Katılımcının ihmali nedeni ile DEMOS hiçbir sorumluluk almadığı gibi Katılımcı DEMOS`dan herhangi bir tazminat talep edemez. 


17- FOTOĞRAF, VİDEO, FİLM ve RESİMLER

Açık, kapalı fuar alanı ve stand içinden her türlü sesli ve görsel yayın hakkı (radyo, tv...v.b.) münhasıran DEMOS`a aittir. Yayın için izin alınması şarttır. İzinsiz yayın araçları fuar alanına sokulmayacaktır. DEMOS fuar alanında kendi yaptıracağı her türlü genel ve stand çekimini fuarın reklamı, tanıtımı ve basın kuruluşlarına dağıtım için kullanabilir. Bu işlem için Katılımcıdan ayrıca izin almasına gerek yoktur. 

Sadece DEMOS tarafından gerekli izin verilmiş kişi ve kuruluşlar fuar alanında çekim yapabilirler. 

Katılımcı fuarın açık olduğu saatler dışında özel çekim yaptırmak istediği takdirde DEMOS`a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bu sözleşme şartları dışında bu çekim nedeni ile genel aydınlatmaların açık kalması istendiği takdirde, aydınlatma bedeli ve teknik personel giderleri Katılımcıya fatura edilecektir. 

18- FUAR KATALOĞU, ve DANIŞMA BÜROSU

Fuara katılacak firmaların tanıtımı için Türkçe-İngilizce olarak bir katalog yayınlanacaktır. Katalogda her kuruluşa siyah-beyaz bir sayfa bedelsiz olarak ayrılacaktır. 
Fuar kataloğunun hazırlanması nedeni ile, fuarın açılış tarihine 15 gün kala sözleşme imzalayan firmalar fuar kataloğunda yer alamazlar. Ancak bu tarihten sonra katılan firmaların sayısı 6`yı (altı) geçtiği takdirde, DEMOS ayrı bir ek bastırarak katalog ile birlikte dağıtımını yapabilecektir. 

Katılımcı, fuar kataloğuna reklam vermek istediği takdirde, DEMOS`den temin edebileceği "Reklam Hizmetleri Dosyası"ndan faydalanabilir. 

Katılımcı kuruluşlara ve ziyaretçilere yardımcı olacak ve genel bilgi vermek amacı ile bir danışma bürosu DEMOS tarafından fuar süresince açık bulundurulacaktır. 

19- TAŞIMA ve DEPOLAMA HİZMETLERİ

Taşıma hizmetleri Katılımcı firma tarafından organize edilecektir. Kamyonlar alana saat 24.00`e kadar girebileceklerdir. 24.00`den ertesi gün 08.00`e kadar alana kamyon girişi yapılmayacaktır. DEMOS Katılımcı talep ettiği takdirde Katılımcıya forklift temin edecektir. Ancak saat 23.00`dan sonra forklift hizmeti yoktur. Önceden forklift talebinde bulunmayan veya talep sırası geldiğinde alanda bulunmayan Katılımcı, fuar alanında hazırlanacak sıra listesine göre forklift hizmetinden yararlanacaktır. DEMOS`un anlaşmalı olduğu firma dışında alana forklift ve vinç getirilmesi DEMOS`dan izin alındığı takdirde geçerlidir. Fuar alanına getirilecek paletlerin euro - palet standartlarında olması, forklift taşımaları için gereklidir. Forklift ve vinç ile taşımalarda Katılımcı firma yetkilisi taşınacak malzemenin taşınmasına nezaret edecektir. Yanlış ambalaj veya yükleme nedeni ile taşımadan zarar gören malzemeden DEMOS sorumlu değildir. Ambalaj ve paketlemede kullanılan malzemeler standların içinde saklanamaz. Bu tip malzemeler DEMOS`un gösterdiği alanlara konulacak olup, mesuliyeti Katılımcıya ait olacaktır. Bu malzemelerin çalınmasından veya zarar görmesinden DEMOS sorumlu değildir. DEMOS tarafından Katılımcıya tahsis edilen forklift, paletli malzemeleri Katılımcının standının ulaşabildiği en yakın noktaya bırakır. Geçiş koridorlarının müsait olmaması, malzemenin taşınabilir ağırlığı aşması vb. gibi sebepler nedeniyle malzemenin stand yakınına götürülememesinden DEMOS sorumlu değildir. DEMOS tarafından tahsis edilecek forklift, stand montajı, iskele vb. ihtiyaçlar için kullanılamaz. Katılımcı fuar alanına sevk edilen hiçbir malzemesi için DEMOS`u alıcı olarak gösteremez. Katılımcının alanda olamaması nedeni ile DEMOS tarafından teslim alınan malzemeler ile ilgili olarak Katılımcı, eksik ve yanlış teslimat, zarar görmüş malzemeler, yanlış depolama, hatalı irsaliye ve fatura düzenlemesi gibi nedenler ile DEMOS`u sorumlu tutamaz ve bu konuda herhangi bir nedenle tazminat talep edemez. 

DEMOS standların montajı ve sökümü sırasında fuar alanında trafiği yönlendirecektir. Katılımcılar DEMOS`un uyarılarını dikkate almak ve uymak zorundadırlar. Özellikle stand söküm aşamasında malzeme çıkış kapılarının bloke edilmemesi için Katılımcılar uyarılara dikkat etmelidirler. DEMOS`un yönlendirmeleri nedeni ile Katılımcı, anlaşmalı nakliyecisi veya stand yapımcısı firma, gecikme, fazla mesai veya bekleme nedeni ile DEMOS`dan herhangi bir talepte bulunamaz. 

20- OTOPARK KARTI

Otopark kartı Katılımcılara fuarda kiraladıkları stand alanı m²`sine göre verilecektir. 9-30 m² arası standı olanlara bir adet / 31-60 m² arası standı olanlara iki adet / 61-90 m² arası standı olanlara üç adet / 91-120 m² arası standı olanlara dört adet / 121-150 m² arası standı olanlara beş adet / 151-180 m² arası standı olanlara altı adet otopark kartı verilecektir. 


21- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Fuar "5174 sayılı kanun gereğince TOBB izni ile düzenlenmektedir" ve sözleşmenin koşulları toplam 12 sayfa ve 23 madde olup, iki orijinal sözleşme taraflarca imzalanmıştır. Bir orijinal sözleşme Katılımcıda, bir orijinal sözleşme DEMOS`da kalacaktır. Sözleşme nedeniyle doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

İhtilaf halinde DEMOS`un defter kayıtları ile bilgi ve belgeleri her iki taraf için de yegane delil teşkil eder. 

DEMOS FUARCILIK VE ORG. A.Ş.

Sergileme ve Fuar Yerleşim Kuralları

 

1- FUAR ADI 

3.TUNNEL EXPO TURKEY 2016 - Tünel Yapım Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

2- YER VE SÜRE

3.TUNNEL EXPO TURKEY  01 - 04 Eylül 2016 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi - Yeşilköy fuar alanında düzenlenecektir. 

3- SERGİLEME DÜZENİ

3-a Genel Şartlar:

DEMOS tüm stand alanlarını ölçülendirerek, köşe noktalarını yere işaretleyecek ve Katılımcıya teslim edecektir. Katılımcı kiraladığı standı en geç 31 Ağustos 2016 günü saat 11:00`e kadar teslim alması ve dekorasyon çalışmalarına başlaması gerekmektedir, aksi takdirde, boş durumdaki standları Demos Fuarcılık dilediği gibi değerlendirebilecektir. Bu durumda bile katılımcı "Kira Sözleşmesi"ni imzalayarak borçlandıkları tüm meblağı ödemekle yükümlüdür. 

Katılımcılar sergileyecekleri mal ve hizmetleri kendilerine ayrılan alan içinde sergileyebilirler. Katılımcı kendisine kiralanmış alanın tamamını veya bir kısmını bir başkasına kiralayamaz ve/veya kısmen de olsa kullandıramaz. 

 Katılımcı salonlarda kiraladığı alanın zeminini ve varsa mevcut duvarları delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz. Bally ve benzeri yapıştırıcı madde kullanamaz. Katılımcı standını fuar alanında sadece montajı yapılacak şekilde planlamalıdır. 

3-b- Yerleşim Planı:

Fuarın sergileme alanı planlaması, DEMOS tarafından yapılacak ve kuruluşlar kendilerine tahsis edilmiş alanlarda bu sözleşme şartlarına uygun olarak ürün ve hizmetlerini sergileyeceklerdir. Sergilenen ürünler veya tanıtım yapılan hizmetlerle ilgili teknik ve ticari bilgi, her firmanın standında bulunduracağı kendi görevlileri tarafından verilecektir. DEMOS, gerek gördüğü durumlarda fuar alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiştirme hakkına sahiptir. 

Komşu standları kiralayan firmalar zaman içinde değişebilir. Bu değişiklikler nedeni ile Katılımcı DEMOS`u sorumlu tutamaz ve hak talep edemez. 

3-c Standların Tanımları :

Standart Stand: DEMOS tarafından 240 cm yüksekliğinde suntalam panel ve alüminyum profillerden yaptırılarak standın sınırlarını belirleyen, projede belirlenen cephe sayısına (cephe sayısı panelsiz açık cepheleri ifade eder) ve fuar süresince Katılımcı firmaya kiralanan, sistemdir. Katılımcı projede belirtilen cephe sayısını panel ile kapatmak isterse, bu talebini en geç fuarın açılmasına bir ay kala yazılı olarak DEMOS`a bildirmek ile yükümlüdür. Önceden haber verilmeden fuar alanında bildirilecek pano talepleri, ücreti mukabilinde karşılanacaktır. Tavanda 3 m²`ye bir aydınlatma elemanı, standın herhangi bir yerinde 3 m²`ye 100 watt çekecek güçte priz ve halı zemin kaplaması sisteme dahildir. Koridorlara bakan cephelerde stand alnına sadece DEMOS tarafından bir defaya mahsus olarak yazdırılan standart alın yazısı ve stand numarası (düzeltme ve değiştirme yapılmayacaktır) DEMOS tarafından yapıştırılacaktır. Firmalar standart stand alınlarına hiçbir surette yazı yazamaz, logo vs. yapıştıramaz. 

Standart standları kullanan firmalar bu standların pano, profil gibi hiçbir elemanını delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, üzerine yapışkanlı reklam malzemesi yapıştıramaz. Bu sistem taşıyıcı değildir ancak üzerine asılacak hafif resim ve panoları tutturmak için DEMOS Teknik personelinden bağlantı cıvatası istenebilir. Çift taraflı bant dışında hiçbir yapıştırıcı madde kullanılamaz. Standlar, tüm elemanları ile stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Özel Stand: 

Stand sistemini kendileri hazırlayacak firmalar, standlarını, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlamalıdırlar. Komşu stand alanlarına ve koridorlara taşılamaz. Standın duvar ve tavan konstrüksiyonu yere ankraj yapılamaz. Zemine yapıştırılacak halı ve benzeri malzemeler için yalnızca çift taraflı bant kullanılabilir. Stand sökümünde bu bantların yerden temizlenmesi zorunludur. Bally ve benzeri yapıştırıcı malzemeler kesinlikle kullanılamaz. DEMOS Teknik Personeli, Katılımcı firma tarafından daha önce talep edilen değere göre elektrik enerjisini, stand alanının herhangi bir yerine priz veya seri klemens olarak bırakır. Firma kendi imkanlarıyla elektrik dağılımını, aydınlatmasını gerçekleştirir. 

Açık Alan Standı: 

Açık alan standlarının her türlü hava şartına açık olması nedeni ile Katılımcı standını bu kritere uygun olarak oluşturmalıdır. Açık alanda yer kiralayan Katılımcılara standart stand ve halı uygulaması yapılmamaktadır. Açık alan standlarında halı uygulaması Katılımcı firmaya aittir. Olumsuz hava şartları nedeni ile DEMOS`un hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, Katılımcının herhangi bir tazminat talep hakkı yoktur. 

3.d- Standların Düzeni ve Boyutları:

Standların boyutları metrekarenin katları esasına göre saptanmıştır. Hiçbir sergileme malzemesi veya tanıtım malzemesi Katılımcının bu sözleşme ile kiraladığı alanın izdüşümü dışına çıkamaz. 

Standart standların yükseklikleri 240 cm`dir Bu standlar alüminyum konstrüksiyonlu panolarla çevrelenmiş olarak teslim edilecektir. Standart standlı katılımlarda alın panosunda DEMOS tarafından hazırlanan standart firma adı ve stand numarası dışında, logo, yazı, resim ve benzeri materyal asamaz ve bulunduramaz. 

Katılımcı kuruluşlar, kendilerine verilmiş olan bölme elemanlarını hasara uğratmadan kullanmakla yükümlü olup, dekorasyon çalışmalarını zemin ve duvarların zarar görmeyeceği şekilde çivi, dübel ve benzeri tespit elemanları kullanmadan yapacaklardır. Kenar stand düzenindeki ya da ada paylaşan firmalar, komşu standa bitişik yüzünde herhangi bir logo, yazı, ilan, resim vb. materyal bulunduramaz. Daha serbest bir sergileme düzenine gereksinim duyan kuruluşlar özel tasarlanmış stand kurabilirler. Standart stand sistemi istenmeyen özel stand uygulamalarında "çevre veya sırt duvarı yapılması" Katılımcıya ait olup yüksekliği minimum 2.5 m. olmalıdır. 

Standlarının tasarımını ve uygulamasını kendi yapacak Katılımcılar için azami yükseklik DEMOS tarafından aşağıda belirlenmiş olup salonlara göre değişmektedir. 

Salon 9 : Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 7,0 m 
Salon 10 : Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 7,0 m 

Uygulama sırasında problem yaşanmaması için stand projelerinin DEMOS`a onaylatılması gerekmektedir. Belirtilen azami yüksekliğin üstünde imalata izin verilmeyecek olup, hiçbir şekilde bayrak, yazı gibi malzemelerin de bu yüksekliklerin üstüne çıkmasına müsaade edilmeyecektir. 

Stand sistemini kendi hazırlayacak firmalar, standlarını, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlamalıdırlar. Komşu stand alanına ve koridorlara taşılamaz. Söz konusu kural ihlal edildiğinde, DEMOS tarafından yapılacak uyarıya rağmen Katılımcı tarafından kural ihlaline neden olan unsurlar derhal ortadan kaldırılır. Katılımcı tarafından bunun yerine getirilmemesi durumunda kural ihlali oluşturan unsurlar DEMOS tarafından giderilir - ortadan kaldırılır ve bu işlemler sırasında ortaya çıkacak masraflar kural ihlaline neden olan Katılımcıya fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür. 

3.e- İki Katlı Stand Uygulaması:

İki katlı stand uygulaması ancak özel stand ile fuara katılacak firmalarca talep edilebilir ve bu talepler mutlaka sözleşmede belirtilmelidir. 50 m2`nin altındaki stand alanlarında ikinci kat uygulamasına izin verilemez. İki katlı stand uygulamalarında, stand yüksekliği (Stand üst kotu) 3-d- maddesinde belirtilen yükseklikleri aşamaz. İki katlı stand uygulamalarında ikinci katın m2 bedeli, belirtilen 2. kat m2 katılım bedeli üzerinden hesaplanır ve ek olarak tahsil edilir. 

3.f- Standların Dekorasyonu:

Standların iç dekorasyonu ile mamüllerin sergilenmesi ve bu konuda yapılacak harcamalar fuara katılan firmalara aittir. Katılımcı kendi hazırlayacağı stand dekorasyon projelerini boyutlar ve fuar düzenine uygunluk açılarından statik projeleriyle birlikte en geç 01 Haziran 2016 tarihine kadar DEMOS`a onaylatmak zorundadır. Stand projeleri ölçülendirilmiş, ölçekli ve 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. DEMOS projeleri onaylayıp onaylamama hakkına sahiptir. Onaysız projelerle fuar alanında imalat yapıldığı takdirde DEMOS`in müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı vardır, DEMOS`in fuar alanında vereceği karar nihai ve kesin olacaktır. Katılımcı, bu sözleşmede belirtilen azami yükseklik ve stand metrekare alanının üzerinde yer işgal ederse ve DEMOS tarafından fuar öncesinde yazılı olarak ya da uygulama sürecinde bildirilmesine rağmen, işgal etmeye devam ederlerse, işgal ettikleri alan için 4-a- maddesinde belirtilen en yüksek stand ücretinin 5 (beş) katı cezalı ücret öderler. DEMOS, fuar alanında sözleşmede belirtilen plan ilkelerine uygun olarak gerekli gördüğü her değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu neden ile Katılımcı fuara katılmaktan vazgeçemez. Vazgeçtiği takdirde sözleşmede belirtilen fuara katılım ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Projeler DEMOS tarafından onaylanmış olsa dahi, görüntüsü, çıkardığı koku,ses, duman, ürettiği titreşim, gibi nedenler ile fuarın genel kurallarına ve konseptine uymayan malzeme ve imalatlar DEMOS`un talep etmesi halinde fuar alanından uzaklaştırılmak zorundadır. Katılımcı DEMOS`in bu talebini yerine getirmezse, DEMOS, Katılımcının nam ve hesabına gerekli düzenlemeyi yapar ve bu işlemler sırasında ortaya çıkacak masraflar buna neden olan katılımcıya fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür. 

3.g- Standların Montajı:

Standların iç dekorasyonu için Katılımcı kuruluşlara 2,5 günlük bir süre ayrılmıştır ( 29 - 30 -31Ağustos 2016). Fuar 01 Eylül 2016 günü açılacağından, fuara katılacak kuruluşların standlarını 31 Ağustos 2016 günü saat 24:00`e kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu süre sonunda işlerini bitirmeyen firmalara DEMOS`un müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. İç dekorasyon çalışmalarının fuar dışında bitirilmesi ve bu 2,5 günlük süreye yalnızca montaj ile son rötuşların bırakılması zorunludur. Fuar alanı içerisinde montaj aşamasında sadece el aletleri kullanılabilir. Planya, hızar gibi talaş bırakıcı ve toz yayıcı aletler kullanılamaz. Yangın güvenliği nedeni ile Stand konstrüksiyonunun yangın dolaplarını kapatmaması ve yangın dolaplarına serbest ulaşımı daima sağlayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Yangın dolaplarının üzeri herhangi bir malzeme ile kaplanmamalıdır. Yangın dolaplarının yerleri stand planında belirtilmiştir. Katılımcı DEMOS`un yazılı olarak bildirdiği tarihte fuar alanında stand kurmaya başlamak ve en geç 31 Ağustos 2016 tarihinde saat 24:00 itibariyle stand kurulumunu tamamlamak zorundadır. Belirlenen süre sonrasına sadece son rötuşlarını bırakabilir, tozlu imalat yapamaz. Aksi bir durumda DEMOS, stand kurma işlemini durdurabilir veya belirleyeceği bir zaman dilimi içerisinde sınırlandırabilir. Katılımcı, ancak DEMOS tarafından belirlenecek bu süre içerisinde stand kurma çalışmasına devam edebilir. 3-ğ- Komşu Standlar: Komşu standların uyuşmazlığını engellemek için komşu firmalar birbirleriyle temasa geçmelidir. Sözleşmede belirlenen cephe sayısına göre sırt duvarların yüksekliği min. 250 cm olmalıdır. 3-d maddesinde belirtilen azami yüksekliklere uygun imalat yapılmış olsa dahi komşu standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan DEMOS sorumlu değildir. Standı komşu standa göre yüksek olan Katılımcı firma, komşu alana bakan yükseltisini kapamak, temiz görünmesini sağlamak ve beyaza boyamak zorundadır. Katılımcı, bu yükseklik farkı nedeni ile oluşan alana 3.d maddesinde belirtildiği üzere hiçbir logo, yazı, bayrak gibi görsel malzeme koyamaz ve yapıştıramaz. 

3.h- Ekstra Stand Malzemeleri

Standart stand, özel stand ve açık alan standları ile ilgili bölümlerde belirtilen tariflere göre, ekstra stand malzemeleri Katılımcıya teslim edilir. Bunun haricinde kalan ekstra stand malzemeleri (tüm teşhir malzemesi ve ekipmanları, masa, sandalye, buzdolabı, kilitli bölme vb. gibi mobilyalar) Katılımcı tarafından temin edilecektir. Ekstra stand malzemelerini Katılımcı kendisi tedarik edebileceği gibi DEMOS`dan ücreti mukabilinde talep edebilir. Ekstra stand malzemeleri fuar süresince Katılımcıya kiralanmış olup, fuar söküm aşamasında eksiksiz ve hasarsız olarak DEMOS`a teslim edilmelidir. Katılımcı, DEMOS`dan kiralanan ekstra stand malzemelerinin hiçbir elemanını delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, boyayamaz, üzerine yapışkanlı reklam malzemesi yapıştıramaz. 

3.i- Standların Fuar Bitiminde Sökülmesi 

Standart stand ile fuara katılan Katılımcı firmaların bütün teşhir ürünlerini, ekipmanlarını, mobilyalarını ve diğer malzemelerini 04 Eylül 2016 günü saat 19:30`dan 24:00`e kadar, özel stand ile fuara katılan Katılımcı firmaların ise tüm stand malzemelerini 05 Eylül 2016 günü saat 12:00`ye kadar fuar alanından tamamen kaldırmış olmaları gerekmektedir. Katılımcı stand alanını aldığı gibi temiz bir şekilde DEMOS`a teslim edecektir. Bu süre içinde standların boşaltılmamış olması durumunda DEMOS, standı, teşhir ürünlerini ve diğer malzemeleri herhangi bir uyarıda bulunmaksızın kaldırmakta serbest olduğu gibi, ilgili kuruluşa bunları teslimle de yükümlü olmayacak, ayrıca kaldırma giderlerini % 50 zamlı olarak kuruluşa fatura edecektir. Bu neden ile Katılımcının DEMOS`dan herhangi bir hak talep etmesi mümkün değildir. 


4. STAND KİRASI

4.a - Katılım Bedeli:

Kapalı ve açık alan için fiyatlar EURO. (K.D.V. hariç) tablolarda gösterilmiştir. 

4.b - En Az Sergileme Alanı:

Bir kuruluş için asgari sergileme alanı kapalı alanda 12 m2, açık alanda 50 m2`dir. Bir standta bir firma sergileme yapabilir. Katılımcı kiraladığı standı en geç 31 Ağustos 2016 günü saat 11:00`e kadar teslim alması ve dekorasyon çalışmalarına başlaması gerekmektedir, aksi takdirde, boş durumdaki standları Demos Fuarcılık dilediği gibi değerlendirebilecektir. Bu durumda bile katılımcı "Kira Sözleşmesi"ni imzalayarak borçlandıkları tüm meblağı ödemekle yükümlüdür. 


5- TEKNİK DONANIM ve UYGULAMA

DEMOS mevcut elektrik kaynağından standın uygun bir yerine elektrik kablosunu çekmek ile yükümlüdür. Çekilecek kablo, Katılımcının talep ettiği gücü kaldıracak şekilde hesaplanacaktır. Otomatik sigortalı, saatli ve korumalı tablo Katılımcı tarafından temin edilip stand içi dağıtım bu panodan sonra yapılacaktır. Fuar alanının zemininde bulunan kanallarda standlar için gerekli altyapı elemanları (su tesisatı, elektrik ve telefon hatları) bulunmaktadır. Standınızın yapımına başlamadan önce gerekli alt yapının kanallardan stand alanınıza çekildiğinden emin olunuz. Ayrıca daha sonra talep edebileceğiniz altyapı hizmetlerine engel olmayacak şekilde standınız ile kanallar arasında kılavuz bırakmanız tavsiye edilmektedir. 

DEMOS, elektrik, su gibi genel şebekeden alınan hizmetlerde oluşacak teknik arızalardan veya bu şebekelerin bağlı olduğu idarelerin bu hizmetleri verememesinden sorumlu değildir Koridorlarda halının üstüne kaplanan koruyucu naylon kaldırıldıktan sonra salonlarda transpalet (çekçek), forklift, el arabası gibi koridor halısına zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz. 

Standlarda kullanılacak her türlü tesisat malzemesi geçerli TSE normlarına uygun malzemelerden seçilmelidir. TSE normlarına uygun olmayan malzeme veya ekipman kullanılması durumunda, veya Katılımcının talep ettiği elektrik gücünün üstünde bir bağlantı gerçekleştirildiği takdirde gerekli düzeltmeler yapılmadan DEMOS herhangi bir bağlantıyı yapmayacaktır. 
Asbest ihtiva eden malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Kompresörlü veya kompresörsüz püskürtme boya yapılmasına salonlarda ve açık alanlarda izin verilmeyecektir. İçten yakmalı motorlar salonlarda kullanılamaz. Açık alanda kullanılmaları halinde kesinlikle susturucu kullanılmalı ve gürültü şiddeti bu sözleşmede belirtilen sınırları aşmamalıdır. Açık alanda teşhirdeki makinenin yakıt tankının dışında, Katılımcı stand alanında veya fuar alanında yakıt depolayamaz. Açık alanda teşhirdeki ekipmanın çalışması nedeni ile, kişilere, standlara veya taşınmazlara gelebilecek zararlardan Katılımcı kendisi sorumludur. 

Tüp gaz veya gaz kaynağı gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin fuar alanına getirilmesi ve kullanılması yasaktır. Aksi takdirde bu tip maddeler fuar alanından uzaklaştırılacaktır. 

6- ELEKTRİK ve AYDINLATMA

Salonların genel aydınlatması DEMOS tarafından sağlanacaktır. Kullanılan elektrik mono faze için 220V, 50Hz trifaze için 230/400V, 50Hz`dir. Hassas elektronik cihazların regülatör ile korumaya alınması Katılımcı firmanın sorumluluğundadır. Elektrik kesilmeleri veya dalgalanmaları nedeni ile cihazlarda meydana gelebilecek arızalardan DEMOS sorumlu değildir. DEMOS, her standart standa bir priz, her 3 m² için 100 watt bedelsiz enerji kullanım hakkı ve 1 spot vermeyi taahhüt eder. Bu sınırların aşımı durumunda, istekler bedeli karşılığında gerçekleştirilecektir. Standsız katılımlarda ve açık alandaki katılımlarda dahili elektrik tesisatı, Katılımcı tarafından gerçekleştirilecektir. Fuar organizasyonu bir priz veya seri klemens uçlu enerji hattı ile her 3 m²`ye 100 watt bedelsiz enerji vermekle yükümlüdür. Aşımı durumunda harcanacak güç ve bağlantı, bedeli karşılığında verilecek olup, 

1-3 kwa trifaze ve monofaze elektrik bağlantısı için 45 TL. + KDV, 
4-5 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 55 TL. + KDV, 
6-10 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 65 TL. + KDV, 
11-20 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 75 TL. + KDV, 
20 kwa`dan sonraki her 10 kwa ilave elektrik bağlantısı için 45 TL. + KDV ücret Katılımcı firmalardan tahsil edilecektir. 

7- TELEFON ve FAKS HİZMETLERİ

Katılımcı talep ettiği takdirde standına, ücreti mukabilinde telefon ve faks hattı çektirtebilir. Bu hizmet santralin kapasitesi ile sınırlı olduğundan önce başvuran önce alır prensibi ile talep tarihlerine göre değerlendirilecektir. Telefon ve faks hattı tesis ücreti ve görüşme bedelleri DEMOS tarafından ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir. 

8- SU ve BASINÇLI HAVA

Katılımcı su ve basınçlı hava talebini sözleşmeyle birlikte belirtmelidir. Daha sonra bildirilecek talepler karşılanamaz ise DEMOS bu konuda herhangi bir sorumluluk almayacaktır. Su ve basınçlı hava hattı tesis ücreti ayrıca tahsil edilecektir. 

9- MÜZİK YAYINI, GÖSTERİ ve ANONS DÜZENİ

Fuar alanında görsel - işitsel bir gösteri yapacak Katılımcı bu gösterinin detaylarını DEMOS`e yazılı olarak bildirmeli ve izin almalıdırlar. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşmamalıdır. Söz konusu durumda DEMOS görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand dahilinde yapılacak ekipman tanıtımları, video gösterimleri ve müzik yayını komşu standları ve ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her türlü tanıtımda izin verilen maksimum gürültü seviyesi 80 db`dir. Hoparlörler standın içine bakacaktır. Bu olmadığı takdirde DEMOS görevlileri hoparlörleri stand içine çevirecektir. Stand sınırından 1 m uzaklıkta ses düzeyinin 80 db`i aşması durumunda, DEMOS görevlileri gösteriyi yapan Katılımcıyı uyaracaktır ve sesi 80 db`in altına çekecektir. Uyarılar sonuç vermez ise DEMOS görevlileri gürültü sebebi Katılımcının stand elektriğini, bir daha uyarmaksızın, 1 saat süreyle kesecektir. Ayrıca elektrik enerjisinin kesimi sırasında doğabilecek hasarlardan DEMOS sorumlu değildir. Ölçümlerde DEMOS teknik ekibinin kullandığı ses ölçerin göstereceği değer esas kabul edilecektir. 

Fuar alanının genel müzik yayını ile gerekli anonslar DEMOS tarafından yapılacaktır. 

10- GÜVENLİK

Fuar alanında genel güvenlik her ne kadar DEMOS tarafından sağlansa da, alanın büyüklüğü ve kalabalıklığı göz önüne alındığında, DEMOS güvenlik konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk taşımamaktadır. Fuar hazırlık aşamasından başlamak üzere, fuar süresince ve fuar sökümü süresince meydana gelebilecek her türlü, yangın, doğa ve toplum olayları, hırsızlık vb. gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek zarar ziyan ve can kaybından DEMOS sorumlu değildir. Katılımcı kendi standının, teşhir ürünlerinin ve ekipmanının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Katılımcı DEMOS`a yazılı olarak bilgi vermek ve ücretini kendi ödemek kaydı ile özel güvenlik firmaları ile anlaşabilir. 

Özellikle standların yapım ve söküm aşamasında malzemelerin güvenlik riski daha da önem kazanmaktadır. Katılımcı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

Kıymetli eşyalar, kolayca sökülebilecek ve taşınabilecek malzemeler, geceleri kilitli bir bölmeye konulmalıdır. 

11- TEMİZLİK

Fuar süresince genel alanların temizliği ve salonlardaki koridorların temizliği DEMOS tarafından sağlanacaktır. Katılımcı, fuar açılmadan önce stand içi temizliğini kendisi yapmakla yükümlüdür. Katılımcı stand içi temizliğini kendi elemanları dışında bir diğer firmaya yaptırmak isterse, temizlik firması ve elemanları için DEMOS`a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. 

12- MESULİYET ve SİGORTA

DEMOS, Katılımcı tarafından fuar alanına getirilen teşhir ürünlerinin, mobilyaların ve stand malzemelerinin, stand yapım aşamasında, fuar sırasında veya stand söküm aşamasında kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden sorumlu değildir. Bu madde aynı zamanda Katılımcının araçları ve personeli için de geçerlidir. Katılımcı veya personeli, kişilere, araçlara, standlara ve her türlü malzemeye verdiği zararlardan kendisi sorumludur. 

Katılımcı firmalar, standlarını, teşhir ürünlerini ve diğer ekipmanlarını alana nakliyesinden başlamak üzere, fuar süresince, söküm esnasında ve geri nakliyesini kapsayacak şekilde sigorta ettirmeleri önerilir. 

13- FUAR ALANINDA SATIŞ

Fuar alanında perakende satış yapmak ve standdan ürün teslimi yasaktır. Sadece yayın kuruluşları yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydı ile perakende olarak yayıncısı oldukları periyodik dergilerin son sayılarının satışını ya da dergi aboneliği yapabilirler. Teşhirdeki ürünler daha önce satılmış olsa dahi fuar bitmeden fuar alanından çıkartılamaz. 


14- KİRALANAN ALANLARIN KULLANIMI

Stand alanları fuar süresince, fuarın kapanış saatinden yarım saat sonra kapanacak ve açılış saatinden bir saat önce açılacaktır. Bu nedenle kapanış saatinden yarım saat sonra standların elektrikleri kesilecektir. Elektriğin kesilmesi nedeni ile oluşacak hasarlardan DEMOS sorumlu olmayacaktır. Çalışma yapmak isteyen firmalar DEMOS`den izin almak kaydı ile belirtilen saatler haricinde standlarında personel bulundurabilirler. Herhangi bir neden göstermeden kapalı salonlarda ve açık alanlarda gecelemek yasaktır. 


15- SÖZLÜ ANLAŞMALAR

DEMOS tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen hiçbir sözlü talimat veya anlaşma geçerli değildir. 


16- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Katılımcı, standının yapım aşamasından başlamak üzere fuar süresince ve söküm aşamasında kullanacağı personelin T.C. yasaları uyarınca gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katılımcı ve/veya personelinin üçüncü kişilere vereceği zararlardan hiçbir şekil ve surette DEMOS sorumlu tutulamaz. Katılımcının ihmali nedeni ile DEMOS hiçbir sorumluluk almadığı gibi Katılımcı DEMOS`dan herhangi bir tazminat talep edemez. 


17- FOTOĞRAF, VİDEO, FİLM ve RESİMLER

Açık, kapalı fuar alanı ve stand içinden her türlü sesli ve görsel yayın hakkı (radyo, tv...v.b.) münhasıran DEMOS`a aittir. Yayın için izin alınması şarttır. İzinsiz yayın araçları fuar alanına sokulmayacaktır. DEMOS fuar alanında kendi yaptıracağı her türlü genel ve stand çekimini fuarın reklamı, tanıtımı ve basın kuruluşlarına dağıtım için kullanabilir. Bu işlem için Katılımcıdan ayrıca izin almasına gerek yoktur. 

Sadece DEMOS tarafından gerekli izin verilmiş kişi ve kuruluşlar fuar alanında çekim yapabilirler. 

Katılımcı fuarın açık olduğu saatler dışında özel çekim yaptırmak istediği takdirde DEMOS`a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bu sözleşme şartları dışında bu çekim nedeni ile genel aydınlatmaların açık kalması istendiği takdirde, aydınlatma bedeli ve teknik personel giderleri Katılımcıya fatura edilecektir. 

18- FUAR KATALOĞU, ve DANIŞMA BÜROSU

Fuara katılacak firmaların tanıtımı için Türkçe-İngilizce olarak bir katalog yayınlanacaktır. Katalogda her kuruluşa siyah-beyaz bir sayfa bedelsiz olarak ayrılacaktır. 
Fuar kataloğunun hazırlanması nedeni ile, fuarın açılış tarihine 15 gün kala sözleşme imzalayan firmalar fuar kataloğunda yer alamazlar. Ancak bu tarihten sonra katılan firmaların sayısı 6`yı (altı) geçtiği takdirde, DEMOS ayrı bir ek bastırarak katalog ile birlikte dağıtımını yapabilecektir. 

Katılımcı, fuar kataloğuna reklam vermek istediği takdirde, DEMOS`den temin edebileceği "Reklam Hizmetleri Dosyası"ndan faydalanabilir. 

Katılımcı kuruluşlara ve ziyaretçilere yardımcı olacak ve genel bilgi vermek amacı ile bir danışma bürosu DEMOS tarafından fuar süresince açık bulundurulacaktır. 

19- TAŞIMA ve DEPOLAMA HİZMETLERİ

Taşıma hizmetleri Katılımcı firma tarafından organize edilecektir. Kamyonlar alana saat 24.00`e kadar girebileceklerdir. 24.00`den ertesi gün 08.00`e kadar alana kamyon girişi yapılmayacaktır. DEMOS Katılımcı talep ettiği takdirde Katılımcıya forklift temin edecektir. Ancak saat 23.00`dan sonra forklift hizmeti yoktur. Önceden forklift talebinde bulunmayan veya talep sırası geldiğinde alanda bulunmayan Katılımcı, fuar alanında hazırlanacak sıra listesine göre forklift hizmetinden yararlanacaktır. DEMOS`un anlaşmalı olduğu firma dışında alana forklift ve vinç getirilmesi DEMOS`dan izin alındığı takdirde geçerlidir. Fuar alanına getirilecek paletlerin euro - palet standartlarında olması, forklift taşımaları için gereklidir. Forklift ve vinç ile taşımalarda Katılımcı firma yetkilisi taşınacak malzemenin taşınmasına nezaret edecektir. Yanlış ambalaj veya yükleme nedeni ile taşımadan zarar gören malzemeden DEMOS sorumlu değildir. Ambalaj ve paketlemede kullanılan malzemeler standların içinde saklanamaz. Bu tip malzemeler DEMOS`un gösterdiği alanlara konulacak olup, mesuliyeti Katılımcıya ait olacaktır. Bu malzemelerin çalınmasından veya zarar görmesinden DEMOS sorumlu değildir. DEMOS tarafından Katılımcıya tahsis edilen forklift, paletli malzemeleri Katılımcının standının ulaşabildiği en yakın noktaya bırakır. Geçiş koridorlarının müsait olmaması, malzemenin taşınabilir ağırlığı aşması vb. gibi sebepler nedeniyle malzemenin stand yakınına götürülememesinden DEMOS sorumlu değildir. DEMOS tarafından tahsis edilecek forklift, stand montajı, iskele vb. ihtiyaçlar için kullanılamaz. Katılımcı fuar alanına sevk edilen hiçbir malzemesi için DEMOS`u alıcı olarak gösteremez. Katılımcının alanda olamaması nedeni ile DEMOS tarafından teslim alınan malzemeler ile ilgili olarak Katılımcı, eksik ve yanlış teslimat, zarar görmüş malzemeler, yanlış depolama, hatalı irsaliye ve fatura düzenlemesi gibi nedenler ile DEMOS`u sorumlu tutamaz ve bu konuda herhangi bir nedenle tazminat talep edemez. 

DEMOS standların montajı ve sökümü sırasında fuar alanında trafiği yönlendirecektir. Katılımcılar DEMOS`un uyarılarını dikkate almak ve uymak zorundadırlar. Özellikle stand söküm aşamasında malzeme çıkış kapılarının bloke edilmemesi için Katılımcılar uyarılara dikkat etmelidirler. DEMOS`un yönlendirmeleri nedeni ile Katılımcı, anlaşmalı nakliyecisi veya stand yapımcısı firma, gecikme, fazla mesai veya bekleme nedeni ile DEMOS`dan herhangi bir talepte bulunamaz. 

20- OTOPARK KARTI

Otopark kartı Katılımcılara fuarda kiraladıkları stand alanı m²`sine göre verilecektir. 9-30 m² arası standı olanlara bir adet / 31-60 m² arası standı olanlara iki adet / 61-90 m² arası standı olanlara üç adet / 91-120 m² arası standı olanlara dört adet / 121-150 m² arası standı olanlara beş adet / 151-180 m² arası standı olanlara altı adet otopark kartı verilecektir. 


21- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Fuar "5174 sayılı kanun gereğince TOBB izni ile düzenlenmektedir" ve sözleşmenin koşulları toplam 12 sayfa ve 23 madde olup, iki orijinal sözleşme taraflarca imzalanmıştır. Bir orijinal sözleşme Katılımcıda, bir orijinal sözleşme DEMOS`da kalacaktır. Sözleşme nedeniyle doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

İhtilaf halinde DEMOS`un defter kayıtları ile bilgi ve belgeleri her iki taraf için de yegane delil teşkil eder. 

DEMOS FUARCILIK VE ORG. A.Ş.