Biomass Energy Expo

Biyogaz, Biyokütle, Biyodizel Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

12.01.2016 - 14.01.2016

İSTANBUL FUAR MERKEZİ - YEŞİLKÖYBiyogaz - Biyokütle - Biyodizel

 • Biyogaz Tesisleri Projelendirme ve Planlama
 •  Tesis İnşası ve İşletilmesi
 • Biyokütle Kazanları
 • Biyokütle Taşıma Sistemleri
 • Biyogaz Taşıma Sistemleri
 • Kojenerasyon Sistemleri
 • Biyogaz Ekipmanları
 • Biyogaz Yakma Bacaları
 • Desülfürizasyon Üniteleri
 • Koku ve Siloksan Giderim Üniteleri
 • Kapama Mebranları
 • Biyo-dizel / biyo-etanol dağıtıcıları ve arıtma şirketleri
 • Bio-dizel dağıtma ve karıştırma ekipmanı üreticileri
 • Biyokütle ısıtma ve kurutma ekipman üreticileri
 • Biyoreaktör, türbin ve turbo-jeneratör üreticileri
 • Bataklık gazı teknolojileri ve ürünleri
 • Katı biyoyakıt ve üretim ekipmanları
 • Sıvı biyoyakıtlar
 • Biyokütle briket yapım ekipmanları
 • Biyokütle yakıt
 • Fermentör
 • Biyogaz teknolojisi ve ekipmanları
 • Biyokütle teknolojisi ve ekipmanları ve Okyanus biyokütle enerjisi